• Vertrouwenspersoon

  Het bestuur van V.V. Cabauw heeft een functie binnen de vereniging van 'vertrouwenspersoon'. Wat houdt dat in?

  Sporters

  Als sporter heb je recht op een veilige en positieve sportcultuur. Je geniet van bewegen in je vrije tijd en misschien ben je ook nog actief als vrijwilliger. Jij kunt ook meehelpen om die sportieve plek te creƫren, met je eigen houding en gedrag. En als het misgaat, staan we klaar om je te helpen.

  Vertrouwenspersoon

  Plezier in sport en elkaar ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt.

  Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen, bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat. Met het aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

  Waarom een vertrouwenspersoon?

  Binnen onze club kunnen we op een ontspannen manier voetballen en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag vervelend wordt. Jij of iemand anders in je omgeving kan daar onder lijden. Dan gaat het gedrag over een grens.

  Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Wellicht kun je negatieve ervaringen bespreken met je leider, trainer, coƶrdinator of een bestuurslid van de club. Soms blijkt ook deze stap echter te groot omdat het onderwerp gevoelig ligt. Je kunt gevoelens hebben van angst, boosheid of schaamte. Of je wilt de situatie liever (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden. In zulke gevallen kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon de helpende hand bieden.

  Wat doet de vertrouwenspersoon?

  De  onafhankelijke vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Alleen het luchten van je hart kan soms al bevrijdend werken. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon doet niets zonder eerst met jou te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn.

  De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur of er meldingen zijn geweest, en zo ja van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  Kees Sluijs is de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor V.V. Cabauw. Je kan Kees bereiken op: keessluijs53@gmail.com

  In deze bijlage staat meer in detail beschreven de rol en werking  van de vertrouwenspersoon:  190115 Reglement Vertrouwenspersoon

  Aarzel niet om contact te zoeken met Kees zodra je daar behoefte aan hebt!