• Trainingsoverzicht

  Bijgaand het trainingsrooster 2020-2021 (zie hieronder) waarop duidelijk staat vermeld, wie op welke avond traint, op welk tijdstip, en op welk gedeelte van het trainingsveld en het 1e én 2e wedstrijdveld.

  Maak gebruik van de ruimte zoals hieronder is aangegeven. Wisselingen in tijd, ruimte of datum alleen mogelijk in overleg. Consul Hans van Kats is verantwoordelijk voor het al dan niet (gedeeltelijk) bespelen van de velden. Bij onzekerheid (wie kan wel of niet trainen) neem even contact met Hans op. Zijn telefoonnummer is 06-22498373. Is het weer dus minder dan moet er samen tot een trainingsoplossing gekomen worden.

  Mochten er toch nog onvolkomenheden in het schema zitten, dan dient u vooraf als kaderlid/-leden contact op te nemen met uw Technisch coördinator om samen met hem te bekijken, of de knelpunten kunnen worden opgelost. Dus: niet op eigen gezag wijzigingen (alvast) doorvoeren!

  Met het oog op het (via dagelijks onderhoud) in redelijke staat houden van de velden is het van cruciaal belang dat dit rooster stipt wordt gevolgd. Daarnaast spreekt het voor zich dat de velden na iedere trainingsavond ‘schoon’ worden opgeleverd. Dit betekent: doeltjes aan de kant, pionnen van het veld et cetera.

  Een goed onderhouden veld én goed onderhouden trainingsmaterialen zijn immers nodig om de voorbereide trainingen ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren!

  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 • Veldindeling t.b.v. trainingen

 • Trainingsrooster

   

  Veld Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
  Trainingsveld 1 18.15 - 19.15/30/45: MO15-2 18.15 - 19.45:  MO16-1
  20:00 - 21.30:  Vrouwen Zo 1
  18.15 - 19.15: Cabauwters + MO7-1
  19.15 - 20.15: MO13-1
  18.15 - 19.45: MO16-1
  20.00 - 21.30: Vrouwen Za 1
  Trainingsveld 2 18.30 - 19.30/45: MO15-1 18.15 - 19.45:  MO16-1
  20:00 - 21.30: Vrouwen Zo 1
  18.15 - 19.15: MO8-1
  19.15 - 20.15: MO13-1
  18.15 - 19.45: MO16-1
  20.00 - 21.30: Za 2 & 3 mannen (B-selectie)
  Trainingsveld 3 18.00 – 19.15: MO13-1
  19.15 – 20.00: MO15-1
  20.00 - 21.30: Za 2 & 3 mannen & keepers senioren t/m J’ 0’17-1 van 20.00 uur tot 20.45 uur) 17.00 – 18.00 MO12-1 & MO11-1
  18.45 – 20.00: MO14- 1
  18.30 - 19.45:  MO19-1
  20.00 - 21.30: Za 2 & 3 mannen (B-selectie)
  Trainingsveld 4 18.15 – 19.30: MO14-1 19.00 - 19.45: Keepers (junioren/pupillen) MO19-1 t/m J -en MO13
  20.00 - 21.30: Za 2 & 3 mannen 
  18.45 – 20.00: J en MO15 + eventueel keepers/sters training t/m Onder 12 18.30 - 19.45:  MO’19-1
  20.00 - 21.30:  Vrouwen Zo 1
  Wedstrijdveld 1A 18.15 - 19.15/30/45: Niet beschikbaar voor trainen, behoudens heel bijzonder situaties 18.15 - 19.15/30/45: Niet beschikbaar voor trainen, behoudens heel bijzonder situaties 18.15 - 19.15/30/45: MO10-3 20.00 - 21.30: Mannen zo 3 + recreanten *
  Wedstrijdveld 1B 18.15 - 19.30: MO10-1 & MO10-2 18.15 - 19.15/30/45: Niet beschikbaar voor trainen, behoudens heel bijzonder situaties 18.15 - 19.15/30/45: MO10-1 & MO10-2 20.00 - 21.30: Mannen zo 3 + recreanten *
  Wedstrijdveld 1C 18.15 - 19.15/30/45: Niet beschikbaar voor trainen, behoudens heel bijzonder situaties 18.15 - 19.15/30/45: Niet beschikbaar voor trainen, behoudens heel bijzonder situaties 18.15 - 19.15/30/45: Niet beschikbaar voor trainen, behoudens heel bijzonder situaties  20.00 - 21.30: Mannen zo 3 + recreanten *
  Wedstrijdveld 1D 18.15 - 19.15/30/45: Niet beschikbaar voor trainen, behoudens heel bijzonder situaties 18.15 - 19.15/30/45: Niet beschikbaar voor trainen, behoudens heel bijzonder situaties 18.15 - 19.15/30/45: Niet beschikbaar voor trainen, behoudens heel bijzonder situaties 

  20.00 - 21.30: Mannen zo 3 + recreanten * 

  Wedstrijdveld 2A 18.15 - 19.30: MO17-1
  19.30 -20.45: MO19-1 
  18.30 - 19.45: MO19-1
  20:00 - 21.30: Vrouwen Za 1 (1/3 van 2e veld)
  20:00 - 21.30:  Za 1 mannen (A-selectie)
  18.15 - 19.30: MO11-1 & MO13-1 18.30 - 19.45: MO19-1
  20:00 - 21.30: Mannen Zo 2 (1/3 van 2e veld)
  Wedstrijdveld 2B 18.15 - 19.30: MO13-1
  19.30 -20.45: MO19-1 
  18.30 - 19.45:  MO19-1
  20:00 - 21.30: Vrouwen Za 1 (1/3 van 2e veld)
  20:00 - 21.30:  Za 1 mannen (A-selectie)
  18.15 - 19.30: MO11-1 & MO13-1 18.30 - 19.45: MO19-1
  20:00 - 21.30: Mannen Zo 1 (1/3 van 2e veld)
  Wedstrijdveld 2C 18.15 - 19.45: MO12-1 & MO11-1 20:00 - 21.30: Za 1 mannen (A-selectie)  18.15 - 19.15/30/45: MO15-1 18.15 - 19.45:  MO17-1
  20:00 - 21.30:  Za 1 mannen (A-selectie)
  Wedstrijdveld 2D 18.15 - 19.45: MO12-1 & MO11-1 20:00 - 21.30: Za 1 mannen (A-selectie)  18.15 - 19.15/30/45: MO15-2 18.15 - 19.45:  MO17-1
  20:00 - 21.30:  Za 1 mannen (A-selectie)

  *nb. recreanten iedere week op een ander veldgedeelte