• Trainingsoverzicht

  Hierbij het trainingsrooster 2023-2024 (zie hieronder) waarop duidelijk staat vermeld, wie op welke avond traint, op welk tijdstip, en op welk gedeelte van het trainingsveld en het 1e én 2e wedstrijdveld.

  Maak gebruik van de ruimte zoals hieronder is aangegeven. Wisselingen in tijd, ruimte of datum alleen mogelijk in overleg. Consul Hans van Kats is verantwoordelijk voor het al dan niet (gedeeltelijk) bespelen van de velden. Bij onzekerheid (wie kan wel of niet trainen) neem even contact met Hans op (via trainer/leider). Zijn telefoonnummer is 06-22498373. Is het weer dus minder dan moet er samen tot een trainingsoplossing gekomen worden.

  Mochten er toch nog onvolkomenheden in het schema zitten, dan dient u vooraf als kaderlid/-leden contact op te nemen met uw Technisch coördinator om samen met hem te bekijken, of de knelpunten kunnen worden opgelost. Dus: niet op eigen gezag wijzigingen (alvast) doorvoeren!

  Met het oog op het (via dagelijks onderhoud) in redelijke staat houden van de velden is het van cruciaal belang dat dit rooster stipt wordt gevolgd. Daarnaast spreekt het voor zich dat de velden na iedere trainingsavond ‘schoon’ worden opgeleverd. Dit betekent: doeltjes aan de kant, pionnen van het veld et cetera.

  Een goed onderhouden veld én goed onderhouden trainingsmaterialen zijn immers nodig om de voorbereide trainingen ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren!

  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 • Veldindeling t.b.v. trainingen