• Contributie seizoen 2023-2024

   

   

  Leeftijd

  Contributie per persoon

  ouder dan 18 jaar

  € 205,00

  17/18 jaar

  € 141,00

  15/16 jaar

  € 135,00

  13/14 jaar

  € 117,50

  11/12 jaar

  € 112,50

  9/10 jaar

  € 107,50

  7/8 jaar

  € 100,00

  jonger dan 7 jaar

  €   55,00

   

  Nb. De contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd op peildatum 1 juli. Dus ongeacht het team waarin daadwerkelijk gespeeld wordt.

   

  Heb je zin om lid te worden van een mooie gezellige voetbalclub?

   

  Het is bij ons gebruikelijk dat je eerst een aantal keren mee traint om te kijken of het je bevalt. Je kan je daarvoor aan melden bij onze Robert Vermeulen.

   

  Bevalt het je, vul dan het online aanmeldformulier in of neem eventueel als je nog vragen hebt contact op met onze ledenadministratie (Bert van Baaren) via telefoon, 0348-554451 of via email:  lavanbaaren@outlook.com

   

  Incasso

   

  Het innen van de contributie gaat bij onze club via automatische incasso.
  Meestal begin november, na de algemene ledenvergadering, zal de incasso plaatsvinden. Als er leden zijn die toch uitsluitend contant willen betalen moeten ze dit kenbaar maken bij Bert van Baaren of Evert Nagel.

   

  Een lid die stopt tijdens het seizoen zal in principe contributie moeten betalen voor het hele seizoen. Als er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn dan graag dit bij Bert van Baaren of Evert Nagel kenbaar maken.

   

  Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan moet u dit doen voor 31 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie. Als u niets onderneemt dan gaat uw lidmaatschap automatisch door naar het volgende seizoen.

   

  Het bedrag voor het wassen van de kleding wordt per team zelf bepaald en opgehaald. De leider geeft dit vervolgens af bij de ‘wasmoeder’.

   

  Bardiensten

   

  Bij inschrijving van een jeugdlid bij VV Cabauw stemt u als ouders/verzorgers in met het draaien van één of twee keer bardienst per seizoen op de zaterdag. Elk seizoen wordt bij aanvang al een rooster opgesteld en aan u gemaild. Op de website en op de app is altijd een actuele versie te vinden.
  Indien u door omstandigheden uw bardienst niet kunt vervullen dient u zelf tijdig voor vervanging te zorgen en dit te melden bij het bestuurslid Barcommissie.

   

  Mocht u absoluut geen bardienst kunnen of willen draaien dan kunt u deze afkopen voor 30 euro per keer. Dit kunt voorafgaand aan het seizoen in juli kenbaar maken aan de barcommissie.

   

  Privacy:

   

  VV Cabauw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Policy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

   

  Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u kennis te hebben genomen van ons Privacy Policy Statement op onze website (vvcabauw.nl) en geen bezwaar te maken tegen de invulling en uitwerking door VV Cabauw van de verwerking persoonsgegevens van uzelf en/of uw minderjarig kind en van het feit dat VV Cabauw beeldmateriaal kan maken en publiceren van wedstrijden, activiteiten, feesten en/of bijeenkomsten