• Vandaag bereikte ons het zeer trieste nieuws dat Wim Westland is overleden. Met Wim verliest onze club één van zijn grondleggers en één van zijn allertrouwste supporters.

  Wim was één van de leden van het eerste uur van V.V. Cabauw. Vanaf 1 augustus 1961 heeft hij zich op vele fronten ingezet voor onze vereniging. Jarenlang heeft hij de ledenadministratie bijgehouden en was hij één van de eerste medewerkers aan ons clubblad. Het verzamelen van nieuws uit de regionale media over onze club is hij tot op hoge leeftijd blijven doen.

  Als scheidsrechter heeft Wim vele wedstrijden geleid. Zijn beroep als elektricien heeft er toe bijgedragen, dat alle elektrische voorzieningen op onze accommodatie door hem voor elkaar werden gemaakt.

  In 1963 kwam Wim in het bestuur en bekleedde daar een aantal functies, waaronder het secretariaat en penningmeester. Als kritisch en bedachtzaam bestuurslid nam hij weloverwogen zijn beslissingen. En mocht hij eens ergens tegen zijn, dan liet hij dat merken. Maar werd er in een meerderheid besloten om het voorstel toch uit te voeren, dan werkte hij daar zonder problemen aan mee. Uiteindelijk heeft Wim maar liefst van 1963 tot 1998 in het bestuur gezeten!

  In 1988, bij zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid, werd hij onderscheiden met de Zilveren Speld van de KNVB. In 1999 werd er officieel afscheid van Wim genomen als bestuurslid en sprak Wim in een emotionele toespraak de leden toe. Tijdens die gelegenheid werd hij ook benoemd tot erelid van V.V. Cabauw.

  Ook daarna bleef hij zich inzetten voor de club en ontbrak op geen enkele Algemene Ledenvergadering om de club van nabij (financieel) te volgen. Drie weken geleden was hij nog op de club om de reparatiewerkzaamheden die gedaan werden te bekijken.

  Wij wensen zijn vrouw Mien, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

  Wim, rust zacht.

   

  Bestuur, leden en vrijwilligers V.V. Cabauw