• Het is een raar seizoen tot nu toe, maar we houden hoop dat het goed gaat komen en dat we naast het trainen weer gewoon lekker echte wedstrijden kunnen spelen!

  In de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten om de contributie gelijk te houden aan het vorige seizoen.

  Zoals gebruikelijk vindt de automatische incasso na de ALV plaats en dit staat nu gepland voor 21 november.

  Constateert u onjuistheden, vindt er geen incasso plaats of heeft u in deze barre coronatijden behoefte aan een maatwerkoplossing neem dan direct contact met mij op.

  Dit kan via het e-mailadres: penningmeestervvcabauw@gmail.com  of bel mij op 06-51428610.

  Dank voor uw betaling van de contributie! 

  Evert Nagel

  penningmeester V.V. Cabauw