Trainingen

Bijgaand het trainingsrooster 2016-2017 (klik op link -> (trainingsrooster-teams-vv-cabauw-2016-2017-versie-1-2) waarop duidelijk staat vermeld, wie op welke avond traint, op welk tijdstip, en op welk gedeelte van het trainings -en 2e wedstrijdveld.

Maak gebruik van de ruimte zoals hierboven aangegeven. Wisselingen in tijd of datum alleen mogelijk in overleg. Beb Overbeek is in samenwerking met consul Hans van Kats is verantwoordelijk voor het al dan niet (gedeeltelijk) bespelen van het trainingsveld en het 2e veld. Bij onzekerheid (wie kan wel of niet trainen) neem even contact met Beb op. Zijn telefoonnummer is 06-25190208. Is het weer dus minder dan moet er samen tot een trainingsoplossing gekomen worden.

Mochten er toch nog onvolkomenheden in het schema zitten, dan dient u vooraf als kaderlid/-leden contact op te nemen met uw Technisch coördinator om samen met hem te bekijken, of de knelpunten kunnen worden opgelost. Dus: niet op eigen gezag wijzigingen (alvast) doorvoeren!

Met het oog op het (via dagelijks onderhoud) in redelijke staat houden van de velden is het van cruciaal belang dat dit schema stipt wordt gevolgd. Daarnaast spreekt het voor zich dat het trainingsveld en het 2e veld na iedere trainingsavond ‘schoon’ wordt opgeleverd. Dit betekent: doeltjes aan de kant, pionnen van het veld et cetera.

Een goed onderhouden trainingsveld én goed onderhouden trainingsmaterialen zijn immers nodig om de door het jeugdkader voorbereide trainingen ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen uitvoeren!

Trainingsvelden

Op de maandag- en woensdagavonden zijn de velden 4 en 5 vanaf 19.30 uur beschikbaar voor (oefen)wedstrijden juniorenteams en VR1.

Pupillenteams regelen oefenwedstrijden i.o.v. met de andere trainende teams op desbetreffende tijden. Het basisprincipe is echter dat de teams die ruimte moeten maken, moeten kunnen instromen op een ander gedeelte van het 2e wedstrijdveld of het trainingsveld.

Op de dinsdag- en donderdagavond zijn de velden 4 en 5 vanaf 20.00 uur beschikbaar voor (oefen)wedstrijden seniorenteams.
Bij een oefenwedstrijd van een senioren team of slechte staat/afkeuring 2e wedstrijdveld (velden 4 & 5) gaan de A–en/of B-selectie naar het trainingsveld (velden 1, 2 én 3). De trainingsmogelijkheid (wel of geen training) voor de lagere elftallen zal op desbetreffende avond door de Velden Coördinator Beb Overbeek worden bezien