Privacy en Vertrouwenspersoon

AVG:

VV Cabauw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Policy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV Cabauw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Hierbij de link naar ons Privacy Policy Statement: 180421 AVG Privacy Policy VV Cabauw v1

Wij vertrouwen erop dat u zelf ook kennis neemt van de details in ons Privacy Policy Statement. Indien u daarover vragen, aanvullingen, wijzigingen en/of bewaren heeft dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer: Evert Nagel, e-mailadres: penningmeester@vvcabauw.nl

VERTROUWENSPERSOON:

Het bestuur van VV Cabauw heeft in 2018 een functie binnen de vereniging gecreëerd van ‘vertrouwenspersoon’.

Deze persoon kan door een ieder benaderd worden die binnen de vereniging behoefte heeft om lastige en delicate zaken van diverse aard onafhankelijk en in alle veiligheid te bespreken en te zoeken naar oplossingen.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar
mogelijkheden om de situatie op te lossen.

Kees Sluijs is benoemd tot vertrouwenspersoon VV Cabauw. Je kan Kees bereiken op: keessluijs53@gmail.com

In deze bijlage staat meer in detail beschreven de rol en werking  van de vertrouwenspersoon:  190115 Reglement Vertrouwenspersoon

Aarzel niet om contact te zoeken met Kees zodra je daar behoefte aan hebt.