Voetbal Technische Commissie

De Voetbal Technische Commissie van V.V.Cabauw bestaat uit de volgende personen:

Hans van den Hengel – voorzitter
Charlie Munster – secretaris
Henry Lieshout – o.a. senioren en kaderscholing
Jeroen van Vliet – o.a. jeugd; onderbouw en opleidingsteams
Desley Steenbergen – o.a. jeugd; bovenbouw en opleidingsteams

Voor vragen en of opmerkingen kunt u de VTC bereiken via onderstaand emailadres:
vtcvvcabauw@gmail.com

Activiteiten

De rood-witte basis: een gemeenschappelijk kader voor de jeugdvoetbalopleiding van V.V. Cabauw

Aanleiding
V.V. Cabauw is een voetbalvereniging die volop in beweging is. Enerzijds vinden de bewegingen hun oorzaak in de prestaties van het standaardteam dat in 2001 is gepromoveerd naar de 2de klasse en twee seizoenen op dat niveau heeft gespeeld. Anderzijds leeft binnen de vereniging – als gevolg van de sterke groei van de jeugdafdeling, vooral in de jongste leeftijdsgroepen – al enige tijd de wens de jeugd op te leiden vanuit een gemeenschappelijk kader: “de rood-witte basis”, met als rode draad : “Domineren duel 1:1 door het aanleren van techniek”. Onder opleiden wordt verstaan: iedere speler helpen bij de ontwikkeling van zijn individuele mogelijkheden (zowel de talentvolle als de minder talentvolle).

Visie en doelstelling
Om in deze behoefte te voorzien heeft het hoofdbestuur aan het begin van de voetbaljaargang 2004/2005 een technische commissie ingesteld. De belangrijkste opdracht van de technische commissie is het ontwikkelen en optimaliseren van de voorwaarden om jeugdspelers individueel op te leiden tot selectievoetballer.
Uitgangspunt is dat de vereniging een plaats wordt waarin de jeugd zich thuis voelt, en jeugdspelers – zowel de talentvolle als de minder talentvolle – in de gelegenheid worden gesteld hun voetbalcapaciteiten optimaal en maximaal te ontwikkelen.
Het ontwikkelen van voetbalvaardigheden op het gebied van techniek, tactiek (= speelstijl, speelwijze, speelsysteem, veldbezetting), conditie, en teambuilding staat hierbij voorop.

Aanpak
De deskundigheid van de opleiders (trainers, coaches, begeleiders) vormt een sleutelfactor in de voetbalopleiding van jeugdspelers. Het optimaliseren van de kaderscholing geldt dan ook als een van de belangrijkste speerpunten van het nog in ontwikkeling zijnde (jeugdvoetbal)opleidingsbeleid binnen V.V. Cabauw. De opleiders worden opgeleid vanuit de visie dat zij de sleutelfiguren vormen om de opleidingsdoelen te realiseren, en de continuiteit van het leerproces te borgen. Een vereiste is dat zij in staat zijn om stapsgewijs en op de juiste wijze de oefenvormen en oefenstof aan de spelers over te brengen.
In de onderbouw, bestaande uit de F- tot en met D-pupillen, wordt de technische basis gelegd: kan een speler in een wedstrijd een beweging perfect uitvoeren op het juiste moment en op de juiste snelheid?
In de bovenbouw (C- tot en met A-junioren) worden deze vaardigheden verder ontwikkeld. Daarnaast komen tactische, fysieke/conditionele en mentale aspecten (winnen!) in beeld om de jeugdspeler als voetballer compleet te maken.
Samenvattend gaat het erom dat jeugdspelers de vaardigheid leren in een wedstrijd een beweging perfect uit te voeren op het juiste moment en op de hoogste snelheid, met als doel te winnen!

Link naar documenten

KNVB Trainingsplanner
(let op: je moet wel zijn ingelogd op voetbal.nl)