Lidmaatschap

Heb je zin om lid te worden van een mooie gezellige voetbalclub?

Neem dan contact op met onze ledenadministratie (Bert van Baaren) via telefoon, 0348-554451 of via email:  lavanbaaren@outlook.com

Ook in de kantine van de vereniging kunt u informatie krijgen over het lidmaatschap.
Onderstaand formulier dient u altijd compleet en met pasfoto (i.g.v. 12jaar of ouder) in te vullen en te overhandigen aan Bert van Baaren.

Inschrijfformulier

180513 inschrijfformulier + brief algemeen

Privacy:

VV Cabauw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Policy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u kennis te hebben genomen van ons Privacy Policy Statement op onze website (vvcabauw.nl) en geen bezwaar te maken tegen de invulling en uitwerking door VV Cabauw van de verwerking persoonsgegevens van uzelf en/of uw minderjarig kind en van het feit dat VV Cabauw beeldmateriaal kan maken en publiceren van wedstrijden, activiteiten, feesten en/of bijeenkomsten.

Informatie over het lidmaatschap bij VV Cabauw:

Het innen van de contributie gaat bij onze club via automatische incasso.
Meestal begin november, na de algemene ledenvergadering, zal de incasso plaatsvinden. Als er leden zijn die toch uitsluitend contant willen betalen moeten ze dit kenbaar maken bij Bert van Baaren of Evert Nagel.

Een lid die stopt tijdens het seizoen zal in principe contributie moeten betalen voor het hele seizoen. Als er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn dan graag dit bij Bert van Baaren of Evert Nagel kenbaar maken.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan moet u dit doen voor 31 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie. Als u niets onderneemt dan gaat uw lidmaatschap automatisch door naar het volgende seizoen.

Het bedrag voor het wassen van de kleding wordt per team zelf bepaald en opgehaald. De leider geeft dit vervolgens af bij de ‘wasmoeder’.

Bij inschrijving van een jeugdlid bij VV Cabauw stemt u als ouders/verzorgers in met het draaien van één of twee keer bardienst per seizoen op de zaterdag. Elk seizoen wordt bij aanvang al een rooster opgesteld en aan u gemaild. Op de website en op de app is altijd een actuele versie te vinden.
Indien u door omstandigheden uw bardienst niet kunt vervullen dient u zelf tijdig voor vervanging te zorgen en dit te melden bij het bestuurslid Barcommissie.

Mocht u absoluut geen bardienst kunnen of willen draaien dan kunt u deze afkopen voor 30 euro per keer. Dit kunt voorafgaand aan het seizoen in juli kenbaar maken aan de barcommisssie.

Lidmaatschap 2019-2020 (nog te bekrachtigen in ALV)

categorie             contributie per persoon

Senioren                  € 205,00

O19                           € 141,00

O17                           € 135,00

O15                           € 117,50

O13                           € 112,50

O11                           € 107,50

O9                             € 100,00

O7                             €   55,00

De contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd, ongeacht het team waarin daadwerkelijk gespeeld wordt.