V.V.Cabauw

Geschiedenis

Accommodatie
De Voetbal Vereniging Cabauw is officieel opgericht op 1 augustus 1958. Maar wat is een voetbalvereniging zonder veld? Al vanaf 1957 zijn de initiatiefnemers, de heren Harry Kuijf, Frans Mulder, Jacob van Vliet, Frans Geurts, Dirk Klinkenberg en Gert Vermeulen druk bezig met het zoeken naar een goede locatie. De behulpzame boer J. Faaij is bereid een deel van zijn grond ter beschikking te stellen aan Cabauw. Een stuk weiland, waarbij vier sloten dienst doen als zij- en achterlijnen en de koeienvlaaien vlak voor de wedstrijd nog verwijderd dienen te worden. Toch wil men liever naar het centrum van Cabauw. Na diverse onderhandelingen en gesprekken met eigenaren van stukken land komt er een stuk grond beschikbaar aan de Nicolaas van Catsweg. Een deel wordt gekocht en de R.K. Kerk, met de pastoor als geestelijk adviseur van de Cabauw, wil graag een deel aan Cabauw verhuren. Ook hier loopt niet alles van een leien dakje. Er moeten eerst sloten worden gedempt, alvorens er een bespeelbaar veld van kan worden gemaakt. In september 1960 wordt het veld officieel geopend. In de jaren daarna wordt er met veel zelfwerkzaamheden een kantine en een set kleedkamers neergezet. De accommodatie gaat er in de loop der jaren steeds fraaier uitzien. In 1978 wordt het tweede veld opgeleverd. De kantine en de kleedkamerset worden in 1988 uitgebreid en opgeknapt. Maar de vereniging blijft doorgroeien. In 1992 wordt er een nieuwe kleedkamerset gebouwd en het parkeerterrein wordt geheel opgeknapt. Als kroon op het vele werk wordt in 2003 met elkaar een prachtige tribune gebouwd. De accommodatie van Cabauw mag met recht een parel in de Lopikerwaard genoemd worden.

Bestuur
In de beginjaren zijn er nogal wat bestuurswisselingen. Ten tijde van de oprichting is Kees van den Hoek voorzitter. Tijdens de eerste ledenvergadering op 11 mei 1959 wordt kapper Harry Kuijf als voorzitter gekozen. Onder zijn voorzitterschap met hulp van voetbalnotabelen als Dirk Klinkenberg, Frans Geurts, Joop van der Hoeven, Frans Mulder, Piet de Roos, Henk Kuijf en Gert Vermeulen worden de eerste stappen gezet in voetballand. In 1964 wordt Gert Vermeulen als voorzitter gekozen. Deze timmerman, die voetbal eet en drinkt, kiest na een korte periode als onbezoldigd trainer van Cabauw voor werk aan de bestuurstafel. Hij houdt de regie over een periode van maar liefst 34 jaar in handen. Onder zijn voorzitterschap is de vereniging voor een groot deel gegroeid naar wat het nu is. Ook hij wordt gesteund door een aantal trouwe bestuursleden. In 1998 neemt Adrie Strien de voorzittershamer over en formeert een grotendeels nieuw en jong bestuur.

Voetbal
De V.V. Cabauw start in 1958 in de Utrechtse Bond. In de beginjaren blijft succes nog uit, maar er wordt wel gevoetbald tegen roemruchte verenigingen als Velox en UVV. In 1970 wordt door het eerste elftal een kampioenschap behaald in de 2e klasse. Met ingang van het seizoen 1978/1979 gaat Cabauw spelen in de gecombineerde Goudse/Leidse afdeling. Na aan seizoen splitst afdeling Gouda zich af, zodat er alleen nog maar gevoetbald hoeft te worden tegen verenigingen uit de regio. In 1989 speelt het eerste elftal in Oudewater een beslissingswedstrijd tegen Schoonhoven om het kampioenschap in de toenmalige onderafdeling. Deze gaat met 0-2 verloren, maar in 1994 is het wel raak. Het kampioenschap wordt behaald en promotie naar de 4e klasse KNVB volgt. In 1999 promoveert Cabauw via de nacompetitie naar de 3e klasse en in 2001 haalt Cabauw de kampioensschaal binnen. In de 2e klasse wordt twee seizoenen in de onderste regionen meegedraaid en in 2003 volgt degradatie naar de 3e klasse. Helaas blijft niets Cabauw bespaard, want er volgt direct een degradatie naar de 4e klasse, waarin Cabauw nu een bescheiden rol speelt.

Gedragscode

De Tien Huisregels van VV Cabauw
Leden en (ouders van) jeugdleden van V.V.Cabauw:
1.  Behandelen elkaar bezoekers met respect.
2.  Gebruiken geen geweld of scheldwoorden.
3.  Plegen geen diefstal of vernielingen.
4.  Zoeken bij problemen altijd contact met een leider, jeugd-/seniorencommissie of bestuurslid.
5.  Praten met elkaar en niet over elkaar.
6.  Laten de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter.
7.  Roken niet, waar dat niet mag, en gaan verstandig om met alcohol.
8.  Gedragen zich als sportieve supporters om het speelveld.
9.  Zetten zich actief in voor de club als vrijwilligers.
10.Zijn in hun gedrag een voorbeeld voor anderen.

Gedragscode voor doelgroepen
Sommige regels zijn in meer of mindere mate van toepassing op bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor (jeugd)leden. Door specifieke gedragscodes op te stellen, krijgt elke groep ook eigen verantwoordelijkheden, waarop ze kunnen worden aangesproken.

2.1. Spelende(jeugd) leden
Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en geef hem een hand na de wedstrijd.
Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
Een overwinning mag gevierd worden, maar we provoceren niet.
Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
Wens je tegenstander een prettige wedstrijd en geef hem/haar na de wedstrijd een hand.
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
De coach en volwassenen (mensen die ouder zijn dan jijzelf) spreek je aan met u.

2.2. Ouders en/of verzorgers van kinderen
Forceer een kind dat geen interesse toont in de voetbalsport nooit deel te nemen aan voetbal.
Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe en laat het coachen over aan de leiders en/of trainers.
Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.
Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen en te proberen. Fouten maken mag! Applaudisseer voor goed spel.
Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet in het openbaar af, en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel. Erken de waarde en het belang van vrijwillige scheidsrechters, leiders en trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
Ondersteun (alle) onze pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
Blijf te allen tijde achter de omheining van het veld. Het speelveld is voor de spelers en hun coach(es)

2.3. Leiders/trainers
Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
Beargumenteer de indeling van vooral de jongere spelers in het bijzijn van hun ouders.
Zorg ervoor dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen.
Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel, verliezen trouwens ook!
Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk, als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
Controleer, of het materiaal veilig en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.
Breng de spelers bij respect te hebben voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de) scheidsrechter.
Volg het advies op van een arts of (verenigings)fysiotherapeut bij het beantwoorden van de vraag, of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Een schouderklopje doet al wonderen!
Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

2.4. Bestuurders en commissieleden
Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gedrag en gebaar.
Draag de gedragscodes uit onder toeschouwers, trainers, leiders, spelers, scheidsrechters en ouders
Maak ze bewust van hun invloed op en verantwoordelijkheid voor de sfeer binnen de club en ‘fairplay’ in sport en spel.

2.5. Clubscheidsrechters
Ken de regels, en pas deze toe!
Pas de regels aan, wanneer het niveau van de spelers daarom vraagt, en communiceer dit met de leiders van de teams.
Gebruik het gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
Geef daar, waar het verdiend is, beide teams een compliment voor hun goede en/of hun sportieve spel.
Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
Beoordeel opzettelijk en goed geplande overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft.

2.6. Toeschouwers
Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. De spelers doen dit niet voor uw vermaak, en kunnen dus niet gezien worden als profsporters!
Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en aanhangers of toeschouwers van de tegenpartij.
Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.
Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
Maak spelers niet belachelijk, en scheld hen niet uit, als er een fout wordt gemaakt gedurende een wedstrijd.
Veroordeel elk gebruik van geweld.
Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet volgen!
Blijf altijd buiten de veldafrastering.

Maatschappelijke stage

Stageplaats(en) jeugdleden voor school
V.V.Cabauw biedt aan jeugdleden, die via school een (verplichte) stageplaats zoeken om praktijkervaring op te doen, een (tijdelijke) plaats (als assistent trainer/coach) binnen de jeugdafdeling aan.

Wij zijn graag bereid onze aanwezige kennis en ervaring te delen met desbetreffende jeugdleden. Ken je, als jeugdkaderlid van V.V.Cabauw, jongens of meisjes in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen?
Schroom dan niet om hen op deze mogelijkheid te wijzen én laat hen ofwel de school, als zij geïnteresseerd zijn, contact opnemen met VTC-lid Henry Lieshout, tel. 0348-753336.