Bestuur

Doelstelling van het bestuur

Bevorderen van de voetbalsport en cultuur van de vereniging!
Dit willen wij bereiken door:

Een omgeving creëren waarin leden sport en gezelligheid intensief kunnen beleven en beoefenen. De cultuur van onze vereniging is bepalend, waarbij normen en waarden, mn. RESPECT, hoog in het vaandel staan!.

Een groot aantal vrijwilligers is dagelijks/wekelijks bezig onze vereniging op alle fronten draaiende te houden.

Onze gezellige kantine is voor velen een plek om na te praten over gespeelde wedstrijden, een drankje te drinken of een kaartje te leggen.

Onze accommodatie kenmerkt zich door zijn ligging net buiten de kern, de grote kerktoren op de achtergrond is duidelijk zichtbaar, 2 wedstrijdvelden en een trainingsveld, een groot scorebord en een zeer mooie tribune. De Stichting Sportpark Cabauw is overigens beheerder van de velden en aanverwante zaken.

Er is een technische commissie om de jeugdafdeling te optimaliseren. Jeugdplannen zijn hiervoor een belangrijke basis. Wij zien de activiteiten van de technische commissie als een van de belangrijkste voorwaarde voor de toekomst van de vereniging.

Het bestuur van V.V.Cabauw bestaat uit de volgende personen:

Ton van Beek – voorzitter
Aria Vreeswijk – secretaris
Evert Nagel – penningmeester / public relations en sponsoring / privacy officer
Vacant – tech. en org. zaken senioren
Jasper Boer- tech. en org. zaken jeugd
Marcel de Keijzer – accommodatie
Helene van den IJssel – communicatie/website
Petra van den Berg – kantine zaken/beheer
Paul Hoppe – wedstrijdsecretariaat

Angelique Murray – ondersteuning public relations en sponsoring

Voor vragen en of opmerkingen kunt u het bestuur bereiken via onderstaand emailadres:

secvvcabauw@gmail.com

Ereleden:

Gert Vermeulen

Wim Westland

Ton van Beek

Adrie Strien

Robert Vermeulen

Joop Overbeek

Leden van verdiensten:

Kees van Rossum

Sjaak de Keyzer

Gert van Klaren

Bert van Baaren

Jim Sluis

Sjors van Vliet

Gerard Oude Griep

Martin Anbergen

Kees Sluijs

Ton Vermond

Henry Lieshout

Joop van Amerongen

Joke Versluis

Andre Slootjes

Beb Overbeek

Wietse van der Zweep

Addie Mulder

Arjan Stigter

Joop Slootjes

Jos Overbeek

Hans van Kats

Arjan van den Hoek