Barcommissie

De barcommissie van V.V.Cabauw bestaat uit de volgende personen:

Petra van den Berg – bestuurslid kantinezaken
Joop van Amerongen – wedstrijden zondag en rooster
Joop van Amerongen – aanspreekpunt wedstrijden senioren (ook doordeweeks)
Petra vd Berg – aanspreekpunt wedstrijden junioren (ook doordeweeks)
Petra vd Berg – barrooster zaterdag/zondag
Pauline van den Boogaard – algemeen lid barcommissie
Adrie Strien – inkoop

Voor vragen en of opmerkingen kunt u het bestuur bereiken via onderstaand emailadres:
barcommissievvcabauw@gmail.comActiviteiten

De barcommissie bestaat uit 6 personen en heeft als doel het verzorgen van de zogenaamde derde helft van de voetbalvereniging. Dat wil zeggen dat zij de werkzaamheden organiseren rondom de bar van ons clubgebouw. Hierbij kun je denken aan de bezetting van de bar, het organiseren van evenementen, inkoop van het assortiment, verzorgen van de muziek en geluidsinstallatie, barbezetting. Ook zijn zij verantwoordelijk dat de medewerkers goed kunnen functioneren en bieden hun ook, wanneer nodig, scholing aan zoals de IVA-cursus voor het goed toepassen van de alcoholwet en de HACCP-cursus die de hygiëne van eet- en drinkwaren onder de loep neemt.
De barcommissie is tevens verantwoordelijk voor de barbezetting. Zij werken met een rooster met vrijwillige barmedewerkers voor de zaterdag en zondag, aangevuld met spelers van de zondagteams. Ook de barbezetting op evenementen wordt verzorgd door de barcommissie.

Afkoopregeling

De afkoopregeling bardienst houdt concreet in:

  • Voorafgaand aan het seizoen per e-mail melden bij bestuurslid Kantine Zaken dat u gebruik wil maken van afkoopregeling bardienst.
  • Afkopen van de bardienst per keer kost 30 euro, dus 60 euro per seizoen.
  • Dit bedrag wordt via automatische incasso afgeschreven van uw bankrekening.
  • Voor medio augustus moet de wens tot afkopen doorgegeven zijn i.v.m. tijdig opmaken definitieve bardienstroosters.
  • Ook het zonder afmelding niet verschijnen op een ingeplande bardienst kost 30 euro en zal ook automatisch geïncasseerd worden.

Uiteraard blijft het onze voorkeur om u als gastheer/-vrouw in onze kantine te mogen begroeten en ons motto ‘De gezellige voetbalvereniging met een regionaal karakter!’ waar te maken!  Zonder u als vrijwilliger zouden wij niet zo’n mooie en gezellige vereniging kunnen zijn.

Bardienstroosters

BARDIENSTROOSTER OUDERS/VERZORGERS JEUGD ZATERDAG, VOORJAAR 2020

klik op plaatje:

 

BARDIENSTROOSTER ZATERDAG/ZONDAG, VOORJAAR 2020

Bardiensten op zondag door alle leden van seniorenteams na hun gespeelde wedstrijd:
Jaarlijks is het bij onze gezellige voetbalvereniging Cabauw gebruikelijk dat er van elk seniorenteam na een thuiswedstrijd 2 personen aansluiten voor hulp achter de bar in onze kantine.

Hiervoor geldt de volgende procedure:
Bij iedere thuiswedstrijd van het desbetreffende team melden 2 personen zich direct na afloop van de wedstrijd even aan de bar; daar vraagt hij/zij aan de dienstdoende medewerker(s) of dat er hulp gewenst is; zo ja, dan meldt hij/zij zich binnen een half uur na de wedstrijd in de kantine; zo niet, dan heeft deze speler/speelster ‘geluk’.

klik op plaatje: